Doç. Dr. Mehmet Altınöz

Doğum Yeri-Yılı: Gaziantep - 1957

Yabancı dil: Almanca - İngilizce

Mezuniyetler:

 • Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1985-1989
 • Yüksek Lisans:  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1983 -1985
 • Lisans: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1974-1978

İlgi alanları:

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • İşletme Eğitimi

İş deneyimi:

İletişim:

 • E-posta:  maltinoz@hacettepe.edu.tr
 • Telefon :  0312 311 60 15
 • Faks    :   0312 311 60 89

Akademik:

Dersler:

 • Önlisans: 

          Yönetim ve Organizasyon

          Büro Yönetimi

          Yönetici Asistanlığı

          Genel İşletme

          Genel Muhasebe

          Protokol Kuralları

          Dosyalama ve Arşivleme

 • Lisans:

         Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

         Muhasebe

 • Yüksek Lisans:

          Ergonomi

          Tasarım Yönetimi

          Muhasebe

          Araştırma Teknikleri

Yayınlar:

Yurt içinde; kitap, makale ve bildiri ile yurt dışında; makale ve bildiri

Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi
 • Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Baş Editör

Sertifikalar: 

Yurt içi ve yurt dışında katılmış olunan Kongre, Sempozyum, Konferans, Seminer ve Toplantılardan alınan sertifika ve katılım belgeleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı