Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU

Öğr. Gör. Meltem DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK

Öğr. Gör. T. Gamze TAŞÇIOĞLU

Öğr. Gör. N. Itır BOSO

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
Yasal Sorumluluk Sınırı