Kalite Komisyonu

Başkan:

Doç. Dr. Mehmet Altınöz

Üyeler:

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Öğr. Gör. Meltem Demir

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Işık

Öğr. Gör. Nazlı Itır Boso

Öğr. Gör. T. Gamze Taşçıoğlu

Yüksekokul Sekreteri Ahmet Suci

Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
Yasal Sorumluluk Sınırı