Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim sürecin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür.
Program; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek, büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrencilerin 60 işgünü staj ile öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır. Her yıl örgün öğretime 95 öğrenci alınmakta olup, isteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program Başkanı: Öğr. Gör. Tuna Gamze Taşçıoğlu

Program Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Mehmet Altınöz
Öğr. Gör. Dr. Demet Çakıroğlu
Öğr. Gör. Hande Tufan Demiray
Öğr. Gör. Ayşe Usta
                                                                                                                                                     
 

Programla İlgili Bağlantılar:

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
Yasal Sorumluluk Sınırı