Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Üniversitemiz Senatosu kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.05.2014 tarihli onayı ile Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılarak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na devredilen bu Programımızın amacı; Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, tüm opera ve bale genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb alanların ses ve ışık ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımlarına sahip eğitim görmüş becerili teknik eleman yetiştirmektir.

Her yıl örgün öğretime 40 öğrenci alınmakta olup, isteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program Başkan V: Öğr. Gör. Meltem Demir

Program Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Salih Özer

Öğr. Gör. İbrahim Üstün (BOSBMY)

Öğr. Gör. Orhan Karataş (DTGM)

Öğr. Gör. Memduh Yazar (DTGM)

Öğr. Gör. Levent Kent (TRT)

Ders Kataloğu

Programla İlgili Bağlantılar:

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
Yasal Sorumluluk Sınırı