Bilgi İşlem Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Dr. Selen Yılmaz Işıkhan

Üyeler: 

Öğr. Gör. Esra Kirazlı Korkmaz

Öğr. Gör. Ali Bertan Savaş

Görev Tanımı:

  • WEB sayfasının tasarımının yenilenmesi ve düzenlenmesi
  • Diğer programlardaki öğretim elemanları, diğer koordinatörlükler, üniversitemiz yönetimi ve öğrenci temsilcileri ile işbirliği yaparak WEB sayfasının güncellenmesi
  • WEB sayfasının İngilizce’sinin hazırlanması.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı