Yüksekokul Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU (Vekaleten)

Öğr. Gör. Meltem DEMİR

Doç. Dr. Volkan IŞIK

Öğr. Gör. T. Gamze TAŞÇIOĞLU

Öğr. Gör. N. Itır BOSO

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı