2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Eğitim Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Üyeler:

Doç. Dr. Volkan Işık

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Öğr. Gör. T. Gamze Taşcıoğlu

Öğr. Gör. Nazlı Itır Boso

Öğr. Gör. Esra Kirazlı Korkmaz

Öğr. Gör. Emel Eroğlu Gelir

Öğr. Gör. Ali Bertan Savaş

Görev Tanımı:

  • Ders programlarının hazırlanması,
  • Ara ve genel sınav tarihlerinin ve programının belirlenmesi,
  • Sınav gözetmenlerinin belirlenmesi,
  • Haftalık, aylık, yarıyıllık ders yüklerinin belirlenmesi,
  • Ders içeriklerinin gözden geçirilmesi, yeni ders önerilerinin tartışılması ve açılması,
  • Varolan derslerin güncelliğini yitirmesi koşulunda kapatılması, .. vb. çalışmaların yapılması,
  • Eğitim ilkelerinin belirlenmesi,
  • Ders başı ücretli öğretim elemanlarının belirlenmesi ve yüksekokul yönetim kuruluna teklif edilmesi,
  • Öğretim elemanlarının derslerdeki düzenliliğinin ve devamlılığının izlenmesi.