Eğitim Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Üyeler:

Doç. Dr. Volkan Işık

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Öğr. Gör. T. Gamze Taşçıoğlu

Öğr. Gör. Nazlı Itır Boso

Görev Tanımı:

  • Ders programlarının hazırlanması,
  • Ara ve genel sınav tarihlerinin ve programının belirlenmesi,
  • Sınav gözetmenlerinin belirlenmesi,
  • Haftalık, aylık, yarıyıllık ders yüklerinin belirlenmesi,
  • Ders içeriklerinin gözden geçirilmesi, yeni ders önerilerinin tartışılması ve açılması,
  • Varolan derslerin güncelliğini yitirmesi koşulunda kapatılması, .. vb. çalışmaların yapılması,
  • Eğitim ilkelerinin belirlenmesi,
  • Ders başı ücretli öğretim elemanlarının belirlenmesi ve yüksekokul yönetim kuruluna teklif edilmesi,
  • Öğretim elemanlarının derslerdeki düzenliliğinin ve devamlılığının izlenmesi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı