Diğer Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. Tuna Gamze Taşçıoğlu

Mevlana-Farabi Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Selen Yılmaz Işıkhan

Engelli Öğrenciler Koordinatörü:

Öğr. Gör. Hande Tufan Demiray

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü:

Öğr. Gör. Filiz Aydın Patlar

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı