Yüksekokulumuzdan Emekli Olan Akademik Personel
 

Adı Soyadı

Görevi Çalışma Yılları
1. Halim Özmen Öğr.Gör. 1981-1986
2. Yaşar Serdaroğlu Öğr.Gör. 1981-1992
3. Naim Yaman Öğr.Gör. 1981-1992
4. İdris Ulaş Öğr.Gör. 1978-1994
5. Köksal Özcan Öğr.Gör. 1981-1995
6. Mehmet Kayık Öğr.Gör. 1987-1996
7. Tahsin Çetin Öğr.Gör. 1980-1996
8. İslam Çankaya Öğr.Gör. 1977-1996
9. Altan Özmen Öğr.Gör. 1981-1996
10. Şeren A. Şenocak Öğr.Gör. 1982-1996
11. Duran Özkan Öğr.Gör. 1980-1996
12. Dilek Tüzün Öğr.Gör. 1981-1997
13. Ayla Uzunefe Öğr.Gör. 1982-1997
14. Alev Uluğ Öğr.Gör. 1981-1997
15. Ömer Canberi Öğr.Gör. 1984-1997
16. F.Yıldız Ünlü Öğr.Gör. 1981-1998
17. N.Ayfer Suvari Öğr.Gör. 1981-1999
18. Dr. M.Reşat Öztürk Öğr.Gör. 1979-1999
19. Gülten Ortaç Öğr.Gör. 1981-1999
20. Sema Coşkun Öğr.Gör. 1981-2000
21. Celalettin Aytekin Öğr.Gör. 1976-2000
22. Ümit Yegül Öğr.Gör. 1981-2000
23. Yrd. Doç. Dr. Salih Saraç        Öğr. Üyesi     1984-2002
24. Savaşan Şahin Öğr.Gör. 1984-2003
25. M.Cüneyt Nil Öğr.Gör. 1986-2003
26. Abdülkadir Soyumgüler Öğr.Gör. 1982-2003
27. H.Vehbi Temel Öğr.Gör. 1981-2004
28. Kemal Akduman Öğr.Gör. 1981-2004
29. Dr. Mehmet Saraç Öğr.Gör. 1982-2006
30. Hasan Aydos Öğr.Gör. 1986-2006
31. Dr. N.Vasfiye Tezsezener Öğr.Gör. 1984-2007
32. Dr. Halil Seval Öğr.Gör. 1992-2007
33. Onur Arı Öğr.Gör. 2006-2008
34. Dr. Cavit Elgezdi Öğr.Gör. 1978-2009
35. A.Handan Karakuş Öğr.Gör. 1998-2012
36. Dr. Firuzan Saç Öğr.Gör. 1982-2012
37. Hande Boyacıoğlu Öğr.Gör. 1996-2018
38. Cem Küçüktepepınar Öğr.Gör. 2011-2018
39. Coşkun Kömürcü Öğr.Gör. 2004-2019
40. Ceyhun Parıldar Öğr.Gör. 1989-2019

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı