İdari Personel

Şef   İzani Kars
     
Bilgisayar İşletmeni   Erdem Arslan
Bilgisayar İşletmeni   Mahsuni Türkatar
Bilgisayar İşletmeni   Nihat Selçuk
Bilgisayar İşletmeni   Doğan Demirci
Bilgisayar İşletmeni   Sümeyye İpek Türkatar
Bilgisayar İşletmeni   Recep Kaya
     
Memur   Çağlanur Bucuk
Memur   Emre Bağbaşı
     
Teknisyen Yardımcısı   Osman Keskin
     
Hizmetli   Musa Kaya
Hizmetli   Mehtap Emektar

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı