Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama Programı

Pazarlama sektörünün önemi, dünyadaki gelişmelerle birlikte her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüzde önemli olan yalnızca üretmek değil, aynı zamanda üretilenlerin pazarlanması olduğu ortadayken, işletmelerde her şey pazarlama ile başlamaktadır. Yıllarca pazarlama sektörüne ve bu sektörde çalışanlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşılırken, bugün pazarlama departmanında çalışmayanların, bir işletmede üst düzey yönetim görevine gelebilmesi neredeyse olanaksız görülmektedir. Bu nedenle, Pazarlama Programında eğitim almayı tercih edecek öğrenciler, kariyer hedeflerine yönelik önemli bir karar vermiş olacaklardır.

Öğrenciler, söz konusu Programı seçerek diğer program mezunlarından bir adım öne çıkacaklardır. Çünkü pazarlama yetenekleri gelişmemiş bir çalışanın, günümüz iş dünyasında başarılı olması zor görülmektedir.

Pazarlama, günümüzde istihdama yönelik en çok iş ilanı yayınlanan sektör haline gelmiştir. Programın gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazanabilen öğrenciler, sektörde rahatlıkla iş bulmakta ve en üst kademelerde görev yapabilecek çalışan haline gelmektedirler.
Pazarlama sektörü, dünya genelinde her geçen gün büyüyen, gelişen, kendini yenileyen bir yapıya sahip bulunmaktadır. Özellikle yaşanan son küresel kriz bir kez daha göstermiştir ki, ülkelerin sürdürebilir büyümeyi yakalamaları için yalnızca üretime odaklanmaları yeterli olmamakta, üretilen ürünlerin uygun stratejiler izlenmek suretiyle pazarlaması da aynı derecede, hatta belki daha büyük bir öneme sahip olmaktadır. Zira üretilen bir ürünün tek başına bir ekonomik getirisi yoktur, ancak uygun stratejiler seçilerek pazarlanabildiği sürece ekonomik bir getiri unsuru olabilmektedir.
Günümüzde pazarlama faaliyetlerinin öneminin kavranmasıyla beraber yönetim anlayışı da değişmiş, artık pek çok banka, özel işletme ve kuruluşlar birim ve departman yöneticilerini üretim veya operasyondan gelen elemanlardan değil, pazarlamadan gelen çalışanlardan seçmeye başlamışlardır.

Pazarlama mezunları, süpermarketlerin yaygınlaşması sonucu bu kuruluşlarda; mağaza pazarlama sorumlusu, ürün grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu, raf ve mağaza düzenlemesi vb. alanlarda istihdam edilmektedirler. Hizmet sektöründe; özellikle sigorta hizmetleri pazarlamasında aktif rol almaktadırlar. Bire bir pazarlamanın önem kazanması ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren işletmelerde, kişisel satış elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Reklamcılık ve tanıtım firmalarında, pazarlama araştırma kuruluşlarında, işletmelerin pazarlama departmanlarında ve ülkemizde çok önemli bir istihdam alanı olan bankacılık sektöründe ulusal ve uluslararası bankalarda çeşitli seviyelerdeki pazarlama pozisyonlarında görev alabilmeleri olanaklı bulunmaktadır.

Pazarlama Programı mezunları, dikey geçiş hakkını elde edebilmeleri halinde, aşağıdaki bölümlerde öğrenimlerine devam edip, 4 yıllık fakülte mezunu olabilmektedirler:

 • İşletme
 • İşletme-Ekonomi
 • İşletme Enformatiği
 • Pazarlama
 • Halkla İlişkiler
 • Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Lojistik Yönetimi
 • İletişim

Öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin 60 işgünü staj ile öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.01.2016 tarihli kararı ile açılması uygun görülen Pazarlama Programı'na hazırlıkların tamamlanmasını takiben öğrenci alımına başlanacaktır.

Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Volkan Işık

Program Başkanı : Öğr. Gör. Emel Eroğlu Gelir

Program Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Volkan Işık

Öğr. Gör. Zelal Karabulut

 

 

Ders Kataloğu
Programla İlgili Bağlantılar: