Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Emekli İdari Personel
 

Adı Soyadı

Görevi Çalışma Yılları
1. Abdulbaki Durmaz  Hizmetli  1983-1994
2. Tekin İzci  Hizmetli  1984-1998
3. Neşet Çiftçi  Şef  1977-2000
4. A.Rıza Bektaş  Teknisyen Yrd.  1978-2000 
5. Ahmet Sirkeci  Bekçi  1982-2000
6. Tuncer Yapıcı  Bekçi  1983-2000
7. İmran Özcan Şef  1991-2000
8. H.Ömer Canpolat  Hizmetli  1993-2000 
9. İbrahim Yağmurcu  Bekçi  1979-2001
10. Hüseyin Çetinkaya  Tekniker  2000-2001
11. Yolcu Kayıkçı Hizmetli  1977-2002
12. Hüseyin Gülmez  Hizmetli  1984-2003
13. Mehmet Gülmez  Memur  1978-2005
14. Hatice Akbulut  Bilgisayar İşletmeni  2000-2005
15. Sonnur Yılmaz  Hizmetli  1986-2006
16. Serap Altay  Yüksekokul Sekreteri  2000-2006
17. Mahir Özdemir  Araştırmacı  2003-2007
18. Kemalettin Karabulut  Teknisyen  2003-2007
19. Gülden Özdemir  Memur  1986-2009
20. Sabiha Yedekçioğlu  Hizmetli  2001-2009 
21. Musa Kara  Memur  2006-2013
22. Dursun Akar  Bilgisayar İşletmeni 1993-2016
23. Dede Ödevci  Bilgisayar İşletmeni 2005-2016
24. Selma Yıldız Hizmetli  2007-2017
25. Fikri Özyücel Hizmetli  1993-2018
26. Fikret Yıldırım Hizmetli  1988-2020
27. Mehmet Belen Hizmetli  2012-2020
28. Yılmaz Ok Hizmetli  1990-2021
29. Ahmet Suci Yüksekokul Sekreteri 2012-2023
30. Erdem Arslan Bilgisayar İşletmeni         -2024