Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Üyeler: 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Öğr. Gör. Dr. Demet Çakıroğlu

Öğr. Gör. Hande Tufan Demiray

Öğr. Gör. Ayşe Usta

Öğr. Gör. Tuna Gamze Taşçıoğlu

Öğr. Gör. Salih Özer

Görev Tanımı:

  • Bu çalışmaların öğrenci temsilciliği koordinatörlüğü ve öğrenci temsilcisi ile eşgüdüm içerisinde yapılmasının sağlanması,
  • Yapılacak kültürel etkinliklerin belirlenmesi,
  • 15 günde bir yapılacak faaliyetlere katılacak alanında uzman kişilerin belirlenmesi, programın ve gerekli duyuruların yapılıp transferinin sağlanması, .. vb.,
  • Yüksekokulumuz öğrencilerinin öğrenci topluluklarına katılımının sağlanması,
  • Yüksekokullararası kültürel ilişkilerin ve işbirliğinin sağlanması.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı