Tanıtım Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Üyeler:

Öğr. Gör. Dr. Özlem Zerrin Keyvan

Öğr. Gör. Emine Nilüfer Sevin

Öğr. Gör. Esra Kirazlı Korkmaz

Öğr. Gör. E. Emel Eroğlu Gelir

Görev Tanımı:

  • Öğrencilerimize Yüksekokulumuzda geçirecekleri iki yılın nasıl olacağının belirtilmesi; yönetmeliklerin, Yüksekokulumuzun ve Üniversitemizin tanıtımını içeren programının (oriyantasyon programının) belirlenmesi ve yürütülmesi,
  • Yüksekokul aidiyetin artırılması konusunda çalışılması ve diğer koordinatörlüklerle bu konuda ilişkiye geçilmesi,
  • Üniversite üst yönetiminin isteyebileceği tanıtım temsilcisinin belirlenmesi,
  • WEB sayfasının Yüksekokulumuzun tanıtımına yönelik olmasının sağlanması ve bilgi işlem koordinatörlüğüne bilgi verilmesi,
  • Yeni atanan öğretim elemanlarına ve idari personele Yüksekokulumuzun işleyişinin ve ilkelerinin aktarılması.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı