Müdürlük

Müdür
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU (Vekaleten)

Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Meltem DEMİR

Yüksekokul Sekreteri
Ahmet SUCİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Başkanı
Öğr. Gör. T. Gamze TAŞÇIOĞLU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Başkan V.
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU

Pazarlama Program Başkanı
Doç. Dr. Volkan IŞIK

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Program Başkan V.
Öğr. Gör. Meltem DEMİR

Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı
Öğr. Gör. N. Itır BOSO

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı