Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğü

Okul-Sanayi Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

İşyeri Eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulu:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Doç. Dr. Volkan Işık

Öğr. Gör. T. Gamze Taşcıoğlu

Öğr. Gör. Nazlı Itır Boso

Öğr. Gör. Esra Kirazlı Korkmaz

Öğr. Gör. Emel Eroğlu Gelir

Öğr. Gör. Ali Bertan Savaş

Programa Dayalı İşyeri Eğitimi Komisyonu:

Program başkanları ve programda görevli meslek dersleri öğretim elemanlarından 3 asıl ve 2 yedek üye.

Denetçi Öğretim Elemanı:

İşyeri Eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulunun belirleyeceği öğretim elemanı/elemanları.

Görev Tanımı:

  • İşyeri eğitimi uygulamaları ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi ile ilgili akademik takvimin belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi yapan öğrencilerin denetlenmesi,
  • Yüksekokul İşyeri Eğitimi Yönergesinin eksiksiz uygulanması,