İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğü

Okul-Sanayi Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

İşyeri Eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulu:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Doç. Dr. Volkan Işık

Öğr. Gör. T. Gamze Taşçıoğlu

Öğr. Gör. Nazlı Itır Boso

Programa Dayalı İşyeri Eğitimi Komisyonu:

Program başkanları ve programda görevli meslek dersleri öğretim elemanlarından 3 asıl ve 2 yedek üye.

Denetçi Öğretim Elemanı:

İşyeri Eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulunun belirleyeceği öğretim elemanı/elemanları.

Görev Tanımı:

  • İşyeri eğitimi uygulamaları ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi ile ilgili akademik takvimin belirlenmesi,
  • İşyeri eğitimi yapan öğrencilerin denetlenmesi,
  • Yüksekokul İşyeri Eğitimi Yönergesinin eksiksiz uygulanması,

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı