Misyon ve Vizyon

Misyon

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarında iş dünyasınca aranan nitelik ve nicelikte ara eleman açığını kapatmak ve çağdaş uygarlığı hedefleyen ülkemizin gereksinimi olan nitelikli ve becerili meslek elemanlarını yetiştirmek; eğitimde en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermek.

Vizyon

Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle yalnızca ulusal değil, evrensel değerlere ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte becerili meslek elemanı yetiştirmek.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı