Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Web Sayfamıza Hoş Geldiniz...
Tarihçe

Kurulduğu 1976-1977 öğretim yılındaki adı Ankara Meslek Yüksekokulu olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Ankara Demirlibahçe İlköğretim Okulu binasında eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuz 1981 yılında aynı Bakanlığa bağlı Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu ile birleşerek Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Yükseköğretimin tek çatı altında toplanması ile 1982 yılında Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu Gazi Üniversitesine, Meslek Yüksekokulu da Ankara Meslek Yüksekokulu adıyla Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ilk eğitim ve öğretimine Teknikokullar’da Gazi Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki bir binada başlamıştır. Ankara Meslek Yüksekokulunda 1992-1993 öğretim yılında ikili öğretime geçilmiş ve 1997 Temmuz ayında da Opera mevkiinde şu an kullanılmakta olan binasına taşınmıştır. Yüksekokulumuz 2002-2003 öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Ortak Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır. 2004-2005 öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuzun İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile Teknik Programlar Bölümü Üniversitemiz kararıyla birbirlerinden ayrılarak, Teknik Programlar Bölümü, Üniversitemiz Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna taşınmıştır. Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Üniversitemizin kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 17 Aralık 2004 tarihli onayı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 5 bölüm ve bunların altında 5 program bulunmaktadır. Bu Programlar; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Pazarlama Programı, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programıdır. Üniversitemiz Senatosu kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.05.2014 tarihli onayı ile Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılarak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na devredilen Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri Programı'na 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren örgün öğretim için öğrenci alımına başlanmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.01.2016 tarihli kararı ile açılması uygun görülen Pazarlama Programı'na hazırlıkların tamamlanmasını takiben öğrenci alımına başlanacaktır.