Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU (Vekaleten)

Prof. Dr. Fatma Gül YAZICIOĞLU

Prof. Dr. İlker USTA

Doç. Dr. Volkan IŞIK

Öğr. Gör. Meltem DEMİR

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı