Öğrenci Temsilciliği Koordinatörlüğü

Koordinatör:

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Üyeler:

Öğr. Gör. Meltem Demir

Öğr. Gör. İpek Eröz

Yüksekokul Sekreteri Ahmet Suci

Görev Tanımı:

  • Öğrenci temsilciliği seçim kurulunun oluşturulması,
  • Öğrenci temsilciliği seçimi propaganda sınırlarının belirlenmesi,
  • Seçimlerin sağlıklı yapılmasının sağlanması,
  • Öğrenci temsilciliğinin genel ilkelerinin belirlenmesi,
  • Öğrenci temsilcileri ile yapılacak toplantıların tarih ve saatlerinin belirlenmesi,
  • Öğrenci temsilcileri ile yapılacak toplantılarda geri bildirimlerin alınması ve gerekli raporun okul yönetimine ulaştırılması,
  • Okul adına yapılacak faaliyetlerde öğrenci temsilcisi ile ilişkiye geçilmesi ve yapılacak faaliyetlerin öğrenciye duyurulup, düzenli ve yeterli bir doygunlukta yapılmasının sağlanması.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı