Müdürlerimiz

20.07.1982 - 15.01.1988   Öğr. Gör. Basri KOCABALKAN

15.01.1988 - 10.09.1988   Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ

10.09.1988 - 15.09.1992   Prof. Dr. Doğan TUNCER

15.09.1992 - 16.06.1994   Prof. Dr. Selçuk CİNGİ

16.06.1994 - 12.07.2000   Prof. Dr. Abidin AYPAR

12.07.2000 - 06.04.2002   Prof. Dr. Ruhi ALAÇAM

06.04.2002 - 15.10.2008   Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

17.10.2008 - 18.06.2012   Prof. Dr. Celal Reha ALPAR

18.06.2012 - 12.02.2021   Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ

15.02.2021 Devam ediyor Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif AYARLIOĞLU (Vekaleten)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı