Öğr. Gör. Ali Bertan Savaş

Doğum Yeri-Yılı: Ankara -1993

Yabancı dil: İngilizce (YDS Nisan 2021- 87.50)

Mezuniyetler:

 • Doktora: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe- Finansman Doktora Programı (2018- devam ediyor)
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalı Tezli Y.L. Programı, Yüksek Lisans Tez Başlığı: Hastanelerin “Yeşil Hastane” Olma Süreci, Muhasebenin Rolü ve Bir Uygulama.” Danışman : Doç. Dr. Vedat EKERGİL, (2015-2018)
 • Lisans: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü (2011-2015)

İş deneyimi: 

 • Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. (2019 - )
 • Muhasebe, Dalgıçlar İnşaat, Madencilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2017-2018)
 • Muhasebe, Oto Koç Eskişehir, (2014-2014)

İletişim:

Akademik İlgi Alanları:

 • Muhasebe Standartları
 • Genel Muhasebe
 • Çevre Muhasebesi
 • SPSS ve AMOS Uygulamaları

Dersler:

 • Önlisans: 
 • Lisans:

Yayınlar:

Makale:

 •  Ekergil, V. ve Savaş, A. B. (2019). Yeşil Hastanelerde Çevre Maliyetleri ve Maliyet Hesaplarının Sınıflandırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 83, 45-60.

 

 • Savaş, A.B., & Ekergil, V. (2019). Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması. Alanya Akademik Bakış, 3(2), 123-150.  

Kitap:

Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Üyesi (2019-)
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Spor Etkinlikleri Koordinatörlüğü Üyesi (2019-)

Sertifikalar: 

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Sertifikası (2019)
 • Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası, KOSGEB Eskişehir Hizmet Merk. Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi (2014)
 • Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi (2011)
 • Stratejik Düşünme, Anadolu Üniversitesi (2011)
 • Liderlik, Anadolu Üniversitesi (2011)
 • İş Yaşamında Sosyal ve Duygusal Zeka, Anadolu Üniversitesi (2011)
 • Sosyal Davranış Kuralları, Anadolu Üniversitesi (2011)
 • Hızlı Okuma Teknikleri Eğitim Sertifikası, Gazi Üniversitesi (2009)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı