Öğr. Gör. Ayşe Usta

Doğum Yeri-Yılı: Konya -1974

Yabancı Dil: İngilizce

Mezuniyetler:

 • Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı (2017- devam ediyor)
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı (2015-2017)

İş Deneyimi: 

 • Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (2019 - )
 • Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi (2006-2017)

İletişim:

 • E-posta:  austa@hacettepe.edu.tr
 • Telefon:   0312 311 60 15 /127
 • Faks:       0312 311 60 89

Akademik İlgi Alanları:

 • Halkla İlişkiler
 • İletişim
 • Büro Yönetimi

Dersler:

 • Önlisans: 
 • Lisans:

Yayınlar:

Makale:

Usta, A. (2018). Aydınlanma Düşüncesine Kısa Bir Bakış. Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, Güz 2018 (1): 74-90.

 

Bildiri:

Usta, A. (2018). Halkla İlişkiler Alanında Eleman İlanları. Prof.Dr. Alaeddin Asna Anısına “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” Konferansı, 19-20 Nisan 2018, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara.

Usta, A. (2018). Facebook Sosyal Paylaşım Ağında Öğretmenlerin Kendini Sunma Eğilimi. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26-29 Nisan 2018, Belek, Antalya.

Kitap:

Yürüttüğü Akademik ve İdari Görevler:

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Üyesi (2019-)

Sertifikalar: 

 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü 22-28 Ağustos 2016)
 • Etkin Yönetici Asistanlığı Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü 22-28 Ağustos 2016)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü 19-25 Eylül 2016)
 • Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü 19-25 Eylül 2016)
 • İç Kalite Tetkiki Sertifikası (Başkent Üniversitesi 12-13 Haziran 2006)
 • Bilgisayar Donanımı ve Bakım Onarım Sertifikası (BELTEK Teknik Eğitim Kursu Ekim 1999-Ocak 2000)
 • Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası (MEB Onaylı Mart-Haziran 1999)
 • Öğretmenlik Formasyon Belgesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1996)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı