Öğr. Gör. Dr. Demet Çakıroğlu

Doğum Yeri-Yılı: Ankara - 1980

Yabancı dil: İngilizce

Mezuniyetler:

 • Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, 2010-2017
 • Yüksek-Lisans:  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi 2004-2007
 • Lisans: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1998-2004 (Hazırlık Sınıfı Dahil)

İlgi alanları:

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • İşletme Eğitimi

İş deneyimi:

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Kadrolu)

27.10.2008 – Devam Ediyor

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

     Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Ek Ders Atama Onayı)

26.06.2006 – 26.10.2008

İletişim:

 • Email:  demet.cakiroglu@hacettepe.edu.tr
 • Telefon  0312 311 60 15 /132
 • Faks:     0312 311 60 89

Akademik:

Dersler:

 • Önlisans: 

Genel İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Örgütsel Davranış

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Meslek Etiği

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Zaman Yönetimi

Etkili ve Güzel Konuşma

Toplam Kalite Yönetimi

Girişimcilik

Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Yönetim Bilişim Sistemleri

İletişim

Genel ve Teknik İletişim

Yayınlar:

Yurt içi ve yurt dışında katılmış olunan çalışmalardan alınan sertifika ve katılım belgeleri.

Kitap:

Başpınar N., Çakıroğlu D. (2017). Meslek Etiği. 4. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

 •  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Staj Komisyonu Üyesi

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Üyesi

Sertifikalar: 

 • Microsoft Office XP Eğitimi Katılım Belgesi
 • Başkent Üniversitesi

. Stresle Başaçıkma Eğitimi

                . Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü  

. Yönetici Sekreteri Sertifika Programı 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı