Öğr. Gör. Dr. Selen Yılmaz Işıkhan

Doğum Yeri, Yılı Kırıkkale, 1980
Adres Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Talat Paşa Bulvarı Opera, 06100, Ankara
Telefon (İş) 0 312 311 60 15 / dahili 135
  (Faks) 0 312 311 60 89
E-posta seleny@hacettepe.edu.tr
Eğitim Doktora: H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik A.B.D. 2009-2014.
  Yüksek Lisans: G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik A.B.D. 2002-2004.
  Lisans: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 1997-2001.
Yabancı Dil İngilizce
Yayınlar

Öztürk Y.,Çöp S., Yılmaz S., Allahyarı S. R., The Art of Corporate Reputation Management in Accommodation Businesses. Journal Of Travel and Tourism Research 2013; 1.

  Işıkhan S.Y., Kılıçkap M., Alpar C.R., İki Ölçüm Tekniğinin Uyumunu İncelemede Kullanılan Grafiksel ve Regresyon Yöntemleri: Uygulamalı ve Senaryolara Dayalı Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Biostat 2013;5(1):8-18.
  Yilgor C, Demirkiran HG, Aritan S, Kosemehmetoglu K, Daglioglu K, Isikhan SY, Yazici M, Fusionless Instrumentation in Growing Spine and Adjacent Segment Problems: An Experimental Study in Immature Pigs. Spine 2013; 38:2156–2164. Lippincott Williams & Wilkins.
   
Yürüttüğü Akademik H.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Bilgi ve İşlem Koordinatörlüğü Üyeliği
ve İdari Görevler H.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu- Kültür Faaliyetleri Koordinatörlüğü Üyeliği
İş Deneyimi 2010-H.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
  2001- 2009 H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Akademik İlgi Alanları İstatistik, Biyoistatistik, Regresyon, Veri Madenciliği,SPSS,R yazılımı
Bildiriler Yilmaz Isikhan S., Karabulut E., Kilickap S., Adaptation of an ensemble of complementary neural networks with adjusted average error to other prediction models, International Society for Clinical Biostatistics 36th Annual Conference, 23-27 August 2015, Utrecht, Hollanda.
 

Aysun KANDEMİR, Nesrin AKCA, Selen YILMAZ IŞIKHAN Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisine Başvuran Hastaların Klinik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. T.C.Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, V. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Kasım 2014, Ankara.

Yilmaz Isikhan S., Karabulut E., Alpar C.R., A comparison of prediction models for gene expression data by resampling techniques, International Society for Clinical Biostatistics 35th Annual Conference, 24-28 August 2014, Viyana, Avusturya.

 

Öğr. Gör. Işıkhan Y. S., Doç. Dr. Karabulut E., Prof. Dr. Alpar R., DNA Mikrodizilim Verilerde Genelleştirilmiş Boosted Regresyon Modelleri, 15. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Biyoistatistik Kongresi, 20-23 Ağustos 2013, Adnan Menderes Üniversitesi, Didim, AYDIN.

Öğr. Gör. Işıkhan Y. S.,Arş. Gör. Cosgun E., Doç. Dr. Karabulut E., Prof. Dr. Alpar R., Mikrodizilim Gen İfade Çalışmalarında Genelleştirme Yöntemlerinin  Regresyon Modelleri Üzerine Etkisi, 14. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Biyoistatistik Kongresi, 04-07 Eylül 2012, Kadir Has Kongre Merkezi, Kayseri.
 

Öğr. Gör. Yılmaz, S.,Prof. Dr. Kılıçkap, M., Prof. Dr. Alpar R., İki Ölçücünün Uyumunu İncelemede Kullanılan Grafiksel ve Regresyona Dayalı Yöntemler Hakkında Uygulamalı ve Senaryolara Dayalı Bir Çalışma, 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Patalya Otel, Kızılcahamam.

Öğr. Gör. Yılmaz, S., Yrd. Doç. Dr. Özdemir, P., Arş. Gör. Karahan,S. Kovaryans Yapı Modellemesinde Örneklem Genişliğinin Belirlenmesi ve Güç Analizi, 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Patalya Otel, Kızılcahamam.

Prof. Dr. Öztürk, Y. , Öğr. Gör. Çöp, S., Öğr. Gör. Yılmaz, S. Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi ve Ölçek Geliştirilmesi: Ankarada Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama, 11. Ulusal Turizm Kongresi, 02-05 Aralık 2010, Korumar Otel, Kuşadası.

Sosyal İlgi Alanları Yüzme, Dans, Basketbol.
Sertifikalar
2012-Simülasyon Yöntemleri ve Uygulamaları Kursu, XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi.
  2009 Ön Büro Modülü "Opera" Yetkinlik Belgesi
  13.07.2007 Kalite Yönetim Sistemi Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme, Türk Standartları Enstitüsü
  11.07.2007 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkiki Sertifikası, Türk Standartları Enstitüsü
Aldığı Ödüller En iyi ikinci sözlü bildiri ödülü, XV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-08-2013.
Doktora Tezi Mikrodizilim Gen İfade Çalışmalarında Genelleştirme Yöntemlerinin Regresyon Modelleri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik A.B.D., 2014.(Tez Danışmanı: Prof. Dr. C. Reha ALPAR)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı