Öğr. Gör. Filiz Aydın Patlar

Yabancı dil: İngilizce, Almanca

Mezuniyetler:

 • Yüksek-Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD Mali Hukuk Programı 2003
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) ABD 2007-
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Mali Hukuk) ABD 2010-

Sosyal ilgi alanları:

 • Resim, fotoğrafçılık
 • Doğa Sporları
 • Satranç
 • Mimari Yapılar

İş deneyimi:

 • Öğretim Görevlisi, Hacettepe  Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO Muhasebe Programı (2007-       )
 • Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Muhasebe Programı, (2000-2007)
 • Muhasebe Sorumlusu, Avrupa ve Amerika Holding A.Ş.- STFA Holding A.Ş., İnteraktif Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. (1999-2000)
 • Muhasebe Müdürü, Dokap Holding A.Ş., Favori Dinlenme Tesisleri A.Ş., (1998-1998)
 • Muhasebe Müdürü, MNG Holding A.Ş., MNG Zemtaş A.Ş., (1996-1998)
 • SMMM Stajı, Metin Nurullah Yalçın (1994-1995),
 • SMMM Stajı, Rehber Yeminli Mali Müşavirlik (1993-1994),
 • SMMM Stajı, Erk Serbest Muhasebecilik(1993-1993)
 • Muhasebe Elemanı, Yaklaşım Yayıncılık A.Ş. (1993-1993),
 • Muhasebe Elemanı, Kalafatoğlu Şirketler Grubu, Kalafatoğlu Nakliye A.Ş. (1991-1992)

İletişim:

 • Email:  filiza@hacettepe.edu.tr
 • Telefon: 0312 311 60 15/128
 • Faks:     0312 311 60 89

Akademik:

İlgi Alanları:

 • Vergi Hukuku
 • Muhasebe ve Finans

Dersler:

 • Ön Lisans:

Genel Muhasebe

Bilgisayarlı Muhasebe

Şirketler Muhasebesi

Ticari Belge Uygulamaları

Mali Analiz Teknikleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Muhasebe Denetimi

Kamu Maliyesi

Vergi Muhasebesi

 • Lisans:

Bilgisayarlı Muhasebe

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Hukuku

Yayınlar:

 • Aydın, F. “Şüpheli Alacaklarda Değerleme”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:184, Ocak 2004.(Ulusal Hakemli Dergi)
 • Aydın, F. “Alacak Senetlerinde Reeskont Uygulaması”, Maliye Postası Dergisi, Sayı:558, Yıl:25, 1 Aralık 2003.
 • Aydın, F. “Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı, Vergilendirilmesi ve Muhasebesi”, Ankara SMMMO Bülteni, Sayı:145-146, Mart-Nisan 2003.
 • Aydın, F. “Elektrik, Telefon, Su ve Doğalgaz Gecikme Faizlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Ankara SMMMO Bülteni, Sayı:141-142, Kasım-Aralık 2002.
 • Aydın, F. “Senetsiz Ticari Alacakların Değerlemesi” , Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı:370, 15 Haziran 2002.
 • Aydın, F. “Kıdem Tazminatı ve Muhasebeleştirilmesi”, Ankara SMMMO Bülteni, Sayı:129-130, Kasım-Aralık 2001.
 • Aydın, F. “ Serbest Meslek Faaliyetinde Vergiyi Doğuran Olay”, Hürses, 28 Temmuz 1997.
 • Aydın, F. “Yasal Süre İçerisinde Fatura Düzenlenmemesi”, Hürses, 12 Eylül 1995.
 • Aydın, F. “Binek Otomobillerinin Giderleri ve Amortismanları(2)”, Hürses, 20 Temmuz  1995.
 • Aydın, F. “Binek otomobillerinin Giderleri ve Amortismanları(1)”, Hürses, 19 Temmuz  1995.
 • Aydın, F. “Malın Alıcısının, Miktarının ve Cinsinin Belli Olmadığı Durumlarda Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi”, Politik ve Ekonomik Bülten, 22-28 Kasım 1993.
 • Aydın, F. “Veraset ve İntikal Vergisi’nde Pişmanlık Uygulaması”, Politik ve Ekonomik Bülten, Mayıs 1993.
 • Aydın, F. “Yeminli Mali Müşavirlerin Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV’ye Yönelik Tasdik Yetkileri”, Politik ve Ekonomik Bülten, 09-16 Kasım 1992.
 • Aydın, F. “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi”, Politik ve Ekonomik Bülten, 21-27 Eylül 1992.
 • Aydın, F. “Katma Değer Vergisi’nde İhracat İstisnasından Yararlanacak Olanlar”, Politik ve Ekonomik Bülten, 17-23 Ağustos 1992.
 • Aydın, F. “Anonim Şirketlerde Denetçilerin Görevleri”, Politik ve Ekonomik Bülten, 10-16 Ağustos 1992.
 • Aydın, F. “Anonim Şirketlerde Denetçilerin Nitelikleri ve Denetçiliğe Seçilme Engelleri”, Politik ve Ekonomik Bülten,  03-09 Ağustos 1992.
 • Aydın, F. “Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı”, Politik ve Ekonomik Bülten, 27 Temmuz-02 Ağustos 1992.
 • Aydın, F. “Yurtdışı Seyahat Harcamalarının Gider Kaydedilmesi”, Politik ve Ekonomik Bülten, 15-24 Haziran 1992.

 Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sorumlusu
 • Staj Koordinatörlüğü Üyesi

Sertifikalar: 

 • Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi (2012)
 • Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitici Belgesi (2011)
 • Bilgisayar Okur Yazarlık Sertifikası (2007)
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (1997)
 • Tek Düzen Muhasebe Sistemi Sertifikası (1991)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı