Öğr. Gör. Hande Tufan Demiray

Doğum Yılı- Yeri: 1976 – Kastamonu

Yabancı dil: İngilizce

Mezuniyetler:

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2003- (tez aşaması)

Yüksek-Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2000-2003

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye 1994-1999

Sosyal ilgi alanları:

 • Yüzme (sporculuk, antrenörlük, hakemlik)
 • Sosyal psikoloji (bilimsel faaliyet ve yayınların takibi)

İş deneyimi:

2002-         Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi

2000-2002 Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi

İletişim:

E-posta: hdemiray@hacettepe.edu.tr

Telefon : 0312 3116015/ 169

Faks   : 0312 3116089

Akademik:

Dersler:

Önlisans:     

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Çalışma Psikolojisi
 • Örgütsel Davranış
 • Zaman Yönetimi
 • Kriz ve Stres Yönetimi
 • Protokol Bilgisi
 • Genel İşletme
 • İşletme Becerileri Grup Çalışması
 • Yönetim ve Organizasyon

Verdiği Seminerler:

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik “Devlet Teşkilatı”  Konulu Seminer, 7.7.2000, Kastamonu 

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik “Ulusal Güvenlik”  Konulu Seminer, 06 Temmuz 2000, Kastamonu 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Tufan Demiray, Hande (2007). “Toplumsal Cinsiyet ve Sekreterlik”. VI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007, Ankara

Tufan Demiray, Hande (2006). “Sekreterlik Mesleğinde İş-Yaşam Dengesi Kavramına Bir Bakış”. V. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale

Tufan Demiray, Hande (2006). “Affects of Office Automation on Employees”. I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 22-24 Mart 2006, Ankara

      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Tufan Demiray, Hande (2004).“Dünya Bankası Projesinde Yoksullukla Mücadele ve Kadın Yaklaşımı”. Ziraat Dünyası Dergisi, TZD, sayı:484, s.42-44, Ankara

Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

2009-   Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü Üyeliği

2007-  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Staj Komisyonu Üyeliği 

2006-  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Engelli Öğrenciler Sorumluluğu

2006-2007    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Staj Komisyonu Üyeliği

2003-2004   (Güz dönemi) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Program Başkanlığı  

2001-2002   Ankara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Kastamonu  

Meslek Yüksekokulu Temsilciliği

Katıldığı Seminerler ve Aldığı Sertifikalar: 

2006            “Stratejik Planlama Temel Eğitim Programı”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26 Kasım 2006, Ankara

2006            “Eğiticilerin Eğitimi Programı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

                      25-26 Mart 2006, Ankara

1999            Özel Çeviri ve İleri Düzeyde İngilizce Kursu(6 ay)

1999            M.E.B. Bilgisayar İşletmenliği

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

2008            “Şiddete Karşı Çalışma Ortamı”, 19-20 Nisan 2008, Fişek Enstitüsü
                      Çalışan Çocuklar Vakfı, Ankara 

2007            4. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, 15 Mart 2007, Ankara 

2006            “Engelsiz Hacettepe İçin El Ele” Tanışma ve Paylaşım Toplantısı, 5 Aralık    2006, Ankara 

2006             8. Geleneksel Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı, 19-21 Mart 2006, Ilgaz, Kastamonu

Bilimsel İlgi Alanları:

 • Çalışma ve Endüstri psikolojisi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İş stresi ve tükenmişlik
 • Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet
 • İş-yaşam dengesi
 • Teknoloji ve yeni çalışma biçimlerinin çalışanlar üzerindeki etkileri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı