Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif Ayarlıoğlu

Doğum Yeri-Yılı: Trabzon -1971

Yabancı dil: İngilizce

Mezuniyetler:

 • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
 • Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı
 • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı 

İş deneyimi: Kamusal hizmet 1996 -

İletişim:

 • E-posta:  makif@hacettepe.edu.tr
 • Telefon :  0312 311 60 15 /121
 • Faks    :   0312 311 60 89

Akademik:

İlgi Alanları:

 • Borsa
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi

Dersler:

 • Önlisans: 

Genel Muhasebe

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Maliyet Muhasebesi

Bilgisayarlı Muhasebe

Mali tablolar Analizi

 • Lisans:

Genel Muhasebe I

Genel Muhasebe II

Bilgisayarlı Muhasebe

Yayınlar:

Makale:

Yurt içinde; kitap, makale ve bildiri ile yurt dışında; makale ve bildiri

Kitap:

Otel yönetiminde Opera bilgisayar programı, 2008 Hacettepe yayınları.

Yürüttüğü akademik ve idari görevler:

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2019-
 • H.Ü. Sosyal Bilimler MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı İşyeri Eğitimi (Staj) Komisyonu Staj Değerlendirme Üyeliği (2009-).
 • H.Ü. Sosyal Bilimler MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Kültürel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü (2010 - )

Sertifikalar: 

Yurt içi ve yurt dışında katılmış olunan Kongre, Sempozyum, Konferans, Seminer ve Toplantılardan alınan sertifika ve katılım belgeleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı