Yüksekokulumuzdan Emekli Olan İdari Personel
 

Adı Soyadı

Görevi Çalışma Yılları
1. Abdulbaki Durmaz  Hizmetli  1983-1994
2. Tekin İzci  Hizmetli  1984-1998
3. Neşet Çiftçi  Şef  1977-2000
4. A.Rıza Bektaş  Teknisyen Yrd.  1978-2000 
5. Ahmet Sirkeci  Bekçi  1982-2000
6. Tuncer Yapıcı  Bekçi  1983-2000
7. İmran Özcan Şef  1991-2000
8. H.Ömer Canpolat  Hizmetli  1993-2000 
9. İbrahim Yağmurcu  Bekçi  1979-2001
10. Hüseyin Çetinkaya  Tekniker  2000-2001
11. Yolcu Kayıkçı Hizmetli  1977-2002
12. Hüseyin Gülmez  Hizmetli  1984-2003
13. Mehmet Gülmez  Memur  1978-2005
14. Hatice Akbulut  Bilgisayar İşletmeni  2000-2005
15. Sonnur Yılmaz  Hizmetli  1986-2006
16. Serap Altay  Yüksekokul Sekreteri  2000-2006
17. Mahir Özdemir  Araştırmacı  2003-2007
18. Kemalettin Karabulut  Teknisyen  2003-2007
19. Gülden Özdemir  Memur  1986-2009
20. Sabiha Yedekçioğlu  Hizmetli  2001-2009 
21. Musa Kara  Memur  2006-2013
22. Dursun Akar  Bilgisayar İşletmeni 1993-2016
23. Dede Ödevci  Bilgisayar İşletmeni 2005-2016
24. Selma Yıldız Hizmetli  2007-2017
25. Fikri Özyücel Hizmetli  1993-2018
26. Fikret Yıldırım Hizmetli  1988-2020
27. Mehmet Belen Hizmetli  2012-2020
28. Yılmaz Ok Hizmetli  1990-2021

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 06100 Opera / ANKARA
Tel: +90 312 311 60 15 Faks: +90 312 311 60 89
sbmy@hacettepe.edu.tr
Web Sorumlusu: Öğr.Gör. Esra Kirazlı Korkmaz
Son Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
Yasal Sorumluluk Sınırı